Lịch sử phát triển

- Sáng lập năm 1913 tại Hoa Kỳ bởi cha con JAMES & ROUBEN TRANE.
 
- Năm 1938,được cấp bằng sáng chế TURBO VACUUM COMPRESSOR, tiền thân của Chiler máy nén ly tâm của thế giới

- Năm 1951: Đăng ký bản quyền CENTRAVAC thương hiệu CHILLER ly tâm đầu tiên trên thế giới
- Năm 1960: Xây dựng nhà máy tại EPINAL – Pháp sản xuất cho thế giới
 
- Năm 1973: Ra đời TRACE – Công cụ phân tích và tiết kiệm năng lượng
 
 
 - Năm 1978: Ra đời thiết kế CHILLER trục vít
 
-  Năm 1982: Mua lại mảng HVAC của GENERAL ELECTRIC nổi tiếng và trở thành nhà cung cấp HVAC hàng đầu thế giới
 
- Năm 1983: Xây dựng nhà máy tại PENANG, MALAYSIA.
 
- Năm 1991: Xây dựng nhà máy tại BANKOK, THÁI LAN.
 
- Năm 1995: Xây dựng nhà máy tại HÁI DƯƠNG (TAICANG). 
 
- Năm 2004: Xây dựng trung tâm R&D TẠI THƯỢNG HẢI.
 
- Năm 2005: Xây dựng nhà máy thứ hai tại TRUNG SƠN (ZHONGSHAN), TRUNG QUỐC.
 
⇒Đến nay TRANE có mạng lưới sản xuất trên toàn thế giới.
 
- Năm 1996: TRANE Việt Nam thành lập và hiện nay sản phẩm của TRANE đã có mặt tại 64 tỉnh thành và trở thành thương hiệu hàng đầu